Miljö

Secuvie om miljön

Frågor som rör miljön är centrala för oss på Secuvie. Det innebär att vårt miljötänkande inbegriper såväl arbetet med produkterna som val av underleverantörer och transportvägar.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra miljölinjen i alla led. Ett av våra självvalda åtaganden är att förbättra vår miljö och vår hälsa. Vi använder därför enbart registrerade naturliga ingredienser och inga kemikalier används i tillverkninsprocesserna. Förpackningarna är återvinningsbara och vi har enbart valt underleverantörer och partners som alla har väl utvecklade miljöprogram.